Bản Tiếng Việt của cuốn sách này đã ra mắt tháng 10/2013. Đây là công trình nghiên cứu công phu được tác giả đi thực tế và biên soạn trong vòng 12 năm (từ 2001 đến 2012) nhằm giữ gìn và phát triển nền võ thuật cổ truyền. Ông được Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam VIETKINGS trao bằng xác lập “Người viết sách lịch sử võ học Việt Nam đầu tiên”.

Mất hơn 2 năm, dưới sự hỗ trợ của Liên đoàn Quốc tế Võ Việt Nam, Hiệp hội Việt Võ Đạo “Bền chí” của Pháp, cuốn sách bản tiếng Pháp do dịch giả Phạm Thị Như Hoa và các dịch giả của Pháp thực hiện mới hoàn thành.

Sách được tặng cho các võ sư để đưa tinh hoa võ học đồ sộ của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

B.Phượng