Công văn nêu rõ, ngay từ đầu năm 2015, hoạt động lễ hội đã diễn ra ở nhiều địa phương trong cả nước. Qua kiểm tra, đánh giá thực tế cho thấy, công tác quản lý và tổ chức lễ hội đã đạt được những kết quả tốt, đảm bảo đúng quy định của Nhà nước; giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc được bảo tồn và phát huy; lượng người tham gia lễ hội đông hơn, văn minh hơn.

Tại các di tích, lễ hội, việc thắp hương, hoá vàng mã, hoá sớ… đã thực hiện đúng quy định của Ban Tổ chức; vệ sinh môi trường, cảnh quan di tích, lễ hội đảm bảo sạch, đẹp. Tình trạng đổi tiền mệnh giá nhỏ hưởng chênh lệch đã hạn chế nhiều; hàng quán, dịch vụ, giao thông, bến, bãi được bố trí khoa học, đảm bảo không gian lễ hội văn minh, trật tự.

Tuy nhiên, cũng trong nhiều lễ hội, đặc biệt là các lễ hội dân gian còn tồn tại những tập tục như: “chém lợn”, “đâm trâu”, “treo cổ trâu”, “cướp lộc”… mà các cơ quan báo chí đã phản ánh, tạo sự bức xúc trong dư luận xã hội.

Thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 5/2/2015 của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Công điện số 229/CĐ-TTg ngày 12/2/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội, Bộ VH-TT&DL đề nghị Giám đốc Sở VH-TT&DL các tỉnh, thành phố nghiêm túc chấp hành các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, Bộ VH-TT&DL về công tác quản lý và tổ chức lễ hội.

Trước nhiều luồng ý kiến, dư luận xung quanh các lễ hội có những tập tục gây tranh cãi như “chém lợn”, “đâm trâu”, Bộ VH-TT&DL yêu cầu Sở VH-TT&DL các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tham vấn ý kiến cộng đồng, tổ chức điều tra xã hội học, rà soát các lễ hội, đặc biệt là lễ hội còn duy trì các tập tục gây phản cảm, đang được cơ quan truyền thông cũng như dư luận quan tâm.

Trên cơ sở tham vấn ý kiến các nhà nghiên cứu khoa học, ý kiến của cộng đồng, tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh thay đổi hình thức tổ chức phù hợp, đảm bảo việc tổ chức lễ hội đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ VH-TT&DL, đảm bảo phù hợp với Công ước quốc tế về bảo vệ sự đa dạng văn hoá của UNESCO mà Việt Nam tham gia.

C.V.