Sách được chia thành 3 phần với 6 chương, tập hợp các tư liệu, tác phẩm báo chí thể hiện sâu sắc quan điểm, lập trường, ý chí quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc của Đảng, Nhà nước và các tầng lớp nhân dân.

Ngoài ra, cuốn sách còn có phần phụ lục gồm một số bài thơ, bản nhạc viết về biển, đảo quê hương.

Ông Phạm Thanh Ngọc, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết , cuốn sách “Tổ quốc nơi đầu sóng qua các tác phẩm báo chí” còn khắc họa chân thực, sinh động và hấp dẫn cuộc sống, tình cảm cũng như tinh thần sẵn sàng chiến đấu, chắc tay súng thực thi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương, giữ gìn sự bình yên của Tổ quốc.

Cùng với đó, nội dung cuốn sách còn phản ánh đậm nét tình cảm của nhân dân và báo chí Thủ đô cùng cả nước luôn quan tâm hướng về biển, đảo quê hương thân yêu với nhiều 1hoạt động phong phú, có ý nghĩa thiết thực. Đồng thời, tuyên truyền thực hiện các chính sách xã hội, thăm hỏi các gia đình cán bộ chiến sỹ làm nhiệm vụ nơi biên cương biển đảo của Tổ quốc...

Chi Linh