Sách gồm 4 chương, tập hợp những bài viết qua hồi ức của cụ Vũ Đình Hòe lúc sinh thời về 20 người bạn cùng thế hệ, những trí thức 70 năm trước đã dấn thân vì một nước Việt Nam mới như Nguyễn Văn Tố, Hoàng Hữu Nam, Phan Anh, Hoàng Minh Giám, Đoàn Phú Tứ... Sách được NXB Trẻ phát hành vào đúng dịp 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Buổi gặp gỡ có sự góp mặt của ông Vũ Thế Khôi - con trai cụ Vũ Đình Hòe, PGS.TS Trần Hữu Tá, thân nhân các nhân vật được đề cập trong cuốn sách…

Bích Phượng