Khi giới thiệu những địa chỉ này đến với cộng đồng, Ban quản lý dự án không chỉ đảm bảo các tiêu chuẩn về chất lượng, giá cả mà còn là những địa chỉ đã đồng hành với Dự án để hưởng ứng thực hiện Văn hóa ứng xử nơi công cộng. Tham gia những “Địa chỉ Hà Nội”, cộng đồng sẽ cùng nhau thực hành những hành vi ứng xử đẹp, được phục vụ một cách thân thiện và văn minh.

Được biết, thời gian tới, “Địa chỉ Hà Nội” sẽ tiếp tục đưa những địa chỉ tham quan, du lịch và vui chơi giải trí như: bảo tàng, nhà hát, công viên, các khu vui chơi... đến với cộng đồng với mục đích nhân rộng mô hình thực hiện những hành vi ứng xử đẹp trong cộng đồng.

Hải Châu