Khác với các Liên hoan sân khấu nghệ thuật truyền thống khác, liên hoan lần này chỉ nhằm phát hiện những tài năng sân khấu tuồng trẻ tuổi, nên sẽ chỉ được trao cho các diễn viên tham dự, không có giải cho đạo diễn, tác giả, âm nhạc, trang trí v.v… Vì mục đích phát hiện tài năng trẻ, nên diễn viên đóng các vai chính, thứ trong các tiết mục tham dự Liên hoan lần này phải là có tuổi đời không quá 40 tuổi.

Theo ông Vương Duy Biên - Cục phó Cục Nghệ thuật Biểu diễn thì sẽ có 7 đơn vị dự Liên hoan với 9 vở, đều là các vở truyền thống: Sơn Hậu, Thất hiền Quyền (Nhà hát Tuồng Việt Nam), Ngọn lửa Hồng Sơn (Đoàn Nghệ thuật tuồng Thanh Hóa), Đào Phi Phụng, Lưu Kim Đính giải giá Thọ Châu (Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh), Đào Tam Xuân loạn trào (Nhà hát Tuồng Đào Tấn), Chung Vô Diệm (Nhà hát Nghệ thuật tuồng Khánh Hòa), Trảm Trịnh Ân (Nhà hát Nghệ thuật hát bội TP Hồ Chí Minh) và Ngọn lửa Hồng Sơn (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Huế)

Dạ Miên