Theo đánh giá của Tổng cục Du lịch, đây là một trong những hoạt động xúc tiến lớn của ngành du lịch nước ta trong năm 2015.

Chương trình nhằm góp phần quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người và du lịch Việt Nam; tạo cơ hội cho các doanh nghiệp du lịch nước ta tiếp xúc, trao đổi thông tin, quảng bá hình ảnh tới các đối tác Indonesia, thu hút du khách Indonesia tới du lịch Việt Nam.

Phan Đức