Giải thưởng Văn nghệ Hạ Long là một giải thưởng thường kỳ dành cho các tác giả Quảng Ninh và địa phương ngoài có tác phẩm xuất sắc đóng góp cho đời sống văn học nghệ thuật của vùng Đông Bắc trong các thể loại văn học, sân khấu, mỹ thuật, âm nhạc và kiến trúc.

Nhà văn quen thuộc của đất mỏ Lý Biên Cương đã được trao giải nhất về văn xuôi. Các tác giả được trao giải nhất về mỹ thuật, âm nhạc, nhiếp ảnh, điện ảnh - truyền hình đợt này Trần Công Phú, Đỗ Hoà An, Đỗ Lợi, Phạm Thành. Không có giải nhất trong các thể loại thơ, sân khấu, kiến trúc.

Cũng trong dịp này, 9 tác giả sống ở Hà Nội có tác phẩm tiêu biểu về cuộc sống - con người Quảng Ninh cũng được tặng thưởng.

Giới chuyên môn đánh giá giải thưởng Văn nghệ Hạ Long lần thứ VI có chất lượng nhưng không bất ngờ

L.P.