Ngày 13/8, tại Nhà hát Duyệt Thị Đường (Đại nội Huế), Trung tâm Bảo tồn di tích (TTBTDT) Cố đô Huế và Viện Di sản thế giới UNESCO - ĐH Waseda (Nhật Bản) đã tổ chức Hội thảo quốc tế về nghiên cứu bảo tồn di tích Huế và dự án phục nguyên Điện Cần Chánh (thuộc Tử Cấm Thành) với sự tham dự của hơn 100 đại biểu của các ngành liên quan ở trong và ngoài nước.

Hội thảo nhằm giới thiệu các kết quả đã đạt được trong "Chương trình hợp tác nghiên cứu đào tạo và Bảo tồn khu di tích Huế" giữa TTBTDT Cố đô Huế và ĐH Waseda giai đoạn 1998-2008 và tổng quan về dự án hợp tác quốc tế giữa ĐH Waseda và TTBTDT Cố đô Huế trên lĩnh vực nghiên cứu bảo tồn di sản văn hóa. Từ đó đến nay, phía Nhật Bản đóng góp bằng hình thức viện trợ các thiết bị máy móc và phương tiện cơ giới trị giá hơn 4 triệu USD đồng thời cử chuyên gia sang phối hợp thực hiện chương trình.

Điện Cần Chánh nằm trong Tử Cấm Thành giờ chỉ còn là phế tích.

Hội thảo cũng giới thiệu công nghệ phục nguyên của Nhật Bản, tiến trình thực hiện phục nguyên Điện Cần Chánh sau kết quả thám sát nhằm phát huy một cách đầy đủ nhất các giá trị lịch sử, văn hoá, kiến trúc, nghệ thuật... của công trình này.

Điện Cần Chánh được xây dựng vào năm 1804, thuộc cung Càn Thành trong Tử Cấm Thành Huế và là công trình mang nhiều giá trị văn hoá, lịch sử, nghệ thuật trong quần thể di tích Huế.

Quá trình tồn tại, Điện Cần Chánh đã gắn bó với hầu hết các đời vua Nguyễn, nhưng sau đó bị huỷ hoại hoàn toàn do chiến tranh vào năm 1947

Đài Trang