Với số vốn 3,8 tỷ đồng từ nguồn thu vé, từ tháng 10/2012, Trung tâm BTDT cố đô Huế đã cho phục hồi Quan tượng đài trên diện tích 924m2 gồm các hạng mục: Đình Bát phong, nền đài, hệ thống đèn chiếu sáng và thoát nước…

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm BTDT cố đô Huế cho biết: Khu vực Quan tượng đài là nơi Khâm Thiên Giám của triều Nguyễn đặt đài quan sát thủy văn để dự báo thời tiết. Trước đó, do thời gian và chiến tranh nên Quan tượng đài chỉ còn là phế tích. Việc phục hồi di tích góp phần bảo vệ giá trị văn hóa và lịch sử của triều Nguyễn

Lê Anh