Sau khi phục dựng thành công lễ Rước nước, Tế cá vào năm 2014, năm nay tỉnh Nam Định tiếp tục phục dựng nghi lễ rước kiệu Ngọc Lộ trong Lễ hội khai ấn Đền Trần Xuân Ất Mùi.

Đây cũng là hoạt động đầu tiên trong Lễ hội khai ấn Đền Trần Xuân Ất Mùi 2015.

Được biết, nghi lễ rước kiệu Ngọc Lộ tại Đền Trần đã bị thất truyền vào đầu thế kỷ 20. Việc phục dựng lại nghi lễ này ngoài ý nghĩa tâm linh còn nhằm tri ân công đức bậc tiên tổ, tạo nên sự đoàn kết cộng đồng rộng lớn và giáo dục truyền thống cho thế hệ con cháu.

Lễ hội khai ấn Đền Trần Xuân Ất Mùi 2015 sẽ được tổ chức từ ngày 11 đến 16 tháng Giêng (từ 1/3 đến 6/3 dương lịch) với trọng tâm là lễ khai ấn vào đêm 14 tháng Giêng (4/3 dương lịch).

K.T.