Ban Giám khảo đã dành cho bộ phim những lời nhận xét: ''Chơi vơi đã để lại dấu ấn đậm nét, thể hiện một sự trưởng thành về mặt cảm xúc cũng như về ngôn ngữ điện ảnh. Với nhiều nét tinh tế và tiết tấu êm dịu, bộ phim đã triển khai chủ đề sự phát triển tình dục và cảm xúc của nhiều nhân vật thuộc một xã hội đề cao những giá trị gia đình truyền thống''.

Thành công này cũng đặt ra những ý nghĩa tích cực cho nền điện ảnh Việt Nam phát triển, tạo nền tảng cho nghệ thuật Việt Nam hội nhập sâu hơn, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị "tiếp tục xây dựng và phát triển nền văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới."

Thanh Hằng