Tại TP Vũng Tàu, Vùng Cảnh sát biển 3 và Đài PTTH tỉnh phối hợp tổ chức lễ công bố phát sóng chuyên mục “Vì chủ quyền an ninh biển đảo”.

Chuyên mục phát sóng định kỳ vào thứ Sáu của tuần thứ ba hàng tháng gồm các nội dung: khẳng định chủ quyền biển đảo; thực thi chức năng, nhiệm vụ, xây dựng và phát triển lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam; biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt trong phong trào bảo vệ chủ quyền an ninh biển đảo và kiến thức pháp luật về biển đảo Việt Nam… trên kênh truyền hình 41 UHF của Đài PTTH tỉnh

H.Châu