Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Viện Khảo cổ học vừa tiến hành khai quật phạm vi trên 200m2 tại di chỉ Hòn Ngò, xã Đông Hải, huyện Tiên Yên.

Kết quả đã phát hiện trên 1.000 hiện vật, công cụ phục vụ cho đánh bắt thủy sản, săn bắn, hái lượm, chủ yếu là vật đá cuội ghè đẽo, rìu đá tứ giác và đồ gốm có niên đại từ thế kỷ XIII đến XIX.

Qua nghiên cứu thì các hiện vật này đã trải qua 2 giai đoạn phát triển, khoảng 5.500 - 6.000 năm trước văn hóa Hạ Long và 4.500 - 5.000 năm nằm trong giai đoạn văn hóa Hạ Long.

Đây là di chỉ thuộc giai đoạn tiền sử có giá trị cho việc nghiên cứu giai đoạn tiền sử Bắc Việt Nam.

T.Hương