Giếng có kết cấu hình vuông, mỗi cạnh khoảng gần 1m và được xây bằng gạch Chăm cổ, giống như chất liệu sử dụng để xây dựng các đền tháp của người Chăm cổ trên địa bàn Quảng Nam. 

Thời gian tới, tỉnh Quảng Nam sẽ mời các chuyên gia thực hiện các công tác khảo sát, nghiên cứu, thẩm định để tìm ra giá trị lịch sử của giếng Chăm cổ này. 

N.Thi