Mọi công dân Việt Nam, không phân biệt giới tính, nghề nghiệp, tuổi tác...đều có thể tham gia ứng cử để trở thành “Đại sứ Nước 2014” qua trang web www.1tym3nuoc.vn.

Đại sứ Nước 2014 là những người có các công trình, đề tài khoa học có ứng dụng trực tiếp trong việc mang lại nước sạch cho Việt Nam; thực hiện các hành động hướng tới thay đổi thói quen giúp tiết kiệm nước; thực hiện các hoạt động tuyên truyền cộng đồng cùng chung tay tiết kiệm nước...

K.Vy