Cuộc thi được triển khai tới tháng 1/2014, hướng tới mục đích nâng cao nhận thức của học sinh về biến đổi khí hậu và khuyến khích các hành động cũng như các sáng kiến ứng phó với biến đổi khí hậu. Học sinh có thể thể hiện bài thi dưới hai hình thức là bài viết và vẽ tranh.

Cuộc thi là một hoạt động của dự án “Đưa giáo dục về biến đổi khí hậu vào các trường trung học cơ sở trên toàn Việt Nam” trong năm 2013 và 2014. Chi tiết về cuộc thi sẽ được công bố trên trang web của Hội đồng Anh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Báo Giáo dục và Thời đại và trên trang web http://www.thehexanh.net

K.Vy