Đây là hoạt động nhằm phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường, sẵn sàng ứng phó với tình hình biến đổi khí hậu một cách rộng rãi trong nhân dân, qua đó góp phần hoàn thành các mục tiêu của thành phố năm 2013: trồng 1 triệu cây xanh, trong đó trồng cây phát triển rừng, công viên, vườn hoa, cây phân tán, cây ven sông, kênh, rạch là 720 ngàn cây, còn lại các tổ chức, hộ gia đình và nhân dân trồng 280 ngàn cây tại các địa bàn phường, xã, phố, ấp, mỗi nhà trồng một cây xanh, trồng 255.750 cây ven sông, kênh, rạch nhằm phòng chống sạt lở...

N.Nguyễn