Ban Tổ chức bắt đầu tiếp nhận hồ sơ ứng cử, đề cử từ ngày 1/10 và kết thúc nhận hồ sơ vào ngày 31/10/2015; công bố danh sách và tổ chức bình chọn trên trang web của Giải thưởng tại địa chỉ www.tinhnguyenquocgia.vn . Thời gian bình chọn là 15 ngày, chậm nhất bắt đầu từ ngày 5/11 và kết thúc bình chọn trên mạng vào ngày 20/11/2015.

Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2015 tôn vinh và trao giải cho 10 tổ chức và 10 cá nhân có cống hiến và thành tích xuất sắc trong công tác tình nguyện vì cộng đồng, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và sự phát triển bền vững tại Việt Nam trong năm 2015.

Lễ trao giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2015 dự kiến tổ chức vào ngày 5/12 nhân ngày Tình nguyện Quốc tế tại Hà Nội gắn với Ngày hội Tình nguyện Quốc gia năm 2015.

Hải Châu