Được biết, tác phẩm đạt Giải Đặc biệt có giá trị 20 triệu đồng; Giải nhất 10 triệu đồng… Ban Tổ chức cũng sẽ trao 3 giải đồng hạng dành cho các tập thể có số lượng bài dự thi nhiều nhất. Giá trị là 5 triệu đồng/đơn vị.

Thời gian nhận tác phẩm từ 19/6 - 16h30 ngày 15/11/2014 (tính theo dấu bưu điện). Nơi nhận tác phẩm dự Giải thưởng: Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, 80B Trần Hưng Đạo – Hoàn Kiếm – Hà Nội; Điện thoại: 0439427596, Fax: 043.8223592; Ngoài phong bì ghi rõ: Dự giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về ATGT năm 2014”

T. Huyền