Những hành vi vi phạm hành chính là: Không thu hồi các Quyết định xuất bản số 154/QĐ-ĐoN, 155/QĐ-ĐoN và 156/QĐ-ĐoN do NXB Đồng Nai ban hành ngày 25/7/2014 khi đối tác liên kết là Nhà sách Cao Minh (địa chỉ tại số 36 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM) vi phạm hợp đồng liên kết xuất bản 03 cuốn sách do tác giả Khắc Trí, Trọng Tần (biên soạn) gồm Từ điển tiếng Việt – Mở rộng từ và câu dành cho học sinh lớp 1,2,3; Từ điển tiếng Việt – Mở rộng từ và câu dành cho học sinh lớp 4: Từ điển tiếng Việt – Mở rộng từ và câu dành cho học sinh lớp 5.

Theo Cục Xuất bản, In và phát hành, hành vi trên đã vi phạm Điểm b, Khoản 3, Điều 23 Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2103 của Chính phủ quy dịnh xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.

H.T.