Chương trình được bảo trợ bởi Đại sứ quán CHLB Đức với sự tham gia của dự của các cơ quan, tổ chức Đức hoạt động tại Việt Nam trong các lĩnh vực văn hóa, khoa học. Các doanh nghiệp Đức cũng sẽ tham dự nhằm giới thiệu công việc của họ tại Việt Nam đồng thời trao đổi các cơ hội hợp tác.

Tại lễ hội, công chúng quan tâm tới nước Đức sẽ có cơ hội tìm hiểu và tiếp xúc  với đất nước và con người Đức trong không khí thân thiện. Khách tham quan sẽ nhận được nhiều thông tin bổ ích về đất nước, văn hoá, kinh tế cũng như cuộc sống hiện đại tại Đức.

Các chương trình âm nhạc, trò chơi, trình diễn và nhiều hoạt động khác trong lễ hội dành cho công chúng ở mọi lứa tuổi sẽ tạo cơ hội để khám phá và trải nghiệm nước Đức ngay tại Việt Nam. Các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp Đức tại lễ hội sẽ giới thiệu về hoạt động của họ tại Việt Nam một cách trực quan và trả lời các câu hỏi về hoạt động của họ cũng như về nước Đức nói chung

PV