Ngoài ra Bùi Thị Nhung còn được Tp. Hải Phòng và Ủy ban TDTT trao phần thưởng đặc biệt: Bằng khen của UBND thành phố và 5 triệu đồng, Ủy ban TDTT thưởng 15 triệu đồng, Công ty Việt Linh Phú (Tp.HCM) tặng 5 triệu đồng

M.H