Các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể trong tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho bà con, các vị chức sắc và tín đồ thờ tự, tổ chức Tết Katê; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ lễ hội tại các khu vực trung tâm.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBMTTQ tỉnh Ninh Thuận cùng các huyện, thành phố trong tỉnh tổ chức nhiều đoàn cán bộ đến thăm, tặng quà động viên các vị chức sắc, các gia đình chính sách và một số tín đồ tiêu biểu tích cực tham gia công tác xã hội và thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước tại địa phương

T.T.X.