Sẽ có 6 bộ phim được chiếu trong dịp này, đều là những tác phẩm đã được khẳng định với thời gian: "Những người cộng sản" (biên  kịch và đạo diễn: Đào Thanh Tùng; quay phim: Nguyễn Quang Tuấn).

Bộ phim "Hình ảnh về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch" (biên kịch: Nguyễn Hồng Nghi - Lê Minh Hiếu - Phạm Hiếu Dân, đạo diễn: Quang Huy). Phim "Hồ Chí Minh - hình ảnh của Người" do NSND Đào Trọng Khánh biên kịch và đạo diễn, NSƯT Nguyễn Văn Hướng - Nguyễn Ngọc Tuấn quay phim. Phim "Miền Nam trong trái tim tôi" (đạo diễn: Hồng Hà, Kỳ Nam).

Hình ảnh vị tướng tài của dân tộc Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cùng những đóng góp quan trọng của ông trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cũng được tái hiện qua bộ phim "Đại tướng Võ Nguyên Giáp - một thế kỷ một đời người" (biên kịch và đạo diễn: NSND Đào Trọng Khánh; quay phim: NSƯT Đình Thành - Nguyễn Long).

Tình cảm của nhân dân Việt Nam đối với đất nước Liên Xô anh em đã được thể hiện trong "Từ Thác Bà đến thủy điện Sơn La". Bộ phim giúp mọi người hiểu thêm về sự giúp đỡ chí tình của các chuyên gia Liên Xô trong việc xây dựng thủy điện Thác Bà và đó là nền móng để đội ngũ những người làm thủy điện Việt Nam đã lớn lên, tự tay xây dựng nên công trình thủy điện Sơn La, phát điện vào những ngày cuối năm 2010

Thanh Hằng