Các nghệ nhân ở tỉnh Thừa Thiên- Huế vinh dự đón nhận danh hiệu Nhà nước “Nghệ nhân ưu tú”

Đợt này, tỉnh Thừa Thiên- Huế có 8 cá nhân có những cống hiến xuất sắc trong giữ gìn và phát huy di sản văn hóa dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước đã được Nhà nước trao tặng “Nghệ nhân ưu tú”. Trong đó có 3 nghệ nhân thuộc loại hình Tri thức dân gian, 5 nghệ nhân thuộc loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian. 

A. Khoa