Điểm khác biệt tiếp theo là lễ động thổ xây dựng tòa Cửu Phẩm liên hoa chùa Côn Sơn và đổi thời gian diễn ra Lễ đàn Mông Sơn thí thực sang đêm 23 tháng giêng Ất Mùi. Diễn ra từ ngày 4 – 7/3 (tức 14-17 tháng giêng năm Ất Mùi), lễ hội mùa xuân Côn Sơn – Kiếp Bạc 2015 có nhiều hoạt động phong phú.

Bên cạnh phần lễ Khai hội, kỷ niệm 50 năm Bác Hồ về thăm Côn Sơn, lễ động thổ xây dựng tòa Cửu Phẩm liên hoa chùa Côn Sơn, lễ tưởng niệm 681 năm ngày viên tịch của Đệ tam tổ Trúc Lâm Huyền Quang Tôn giả, phần hội tiếp tục có những hoạt động truyền thống.

Mạnh Minh