Cụ thể: Chương trình biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể thao vào tối các ngày 9/10 và 10/10 tại Vườn hoa Lý Thái Tổ và trước cửa Sân vận động quốc gia Mỹ Đình; Lễ hội âm nhạc quốc tế gió mùa (Monsoon) năm 2015 ngày 8, 9, 10, 11/10 tại Hoàng thành Thăng Long; Liên hoan văn hóa du lịch làng nghề truyền thống từ ngày 1/10 đến 4/10 tại Cung Thể thao Quần Ngựa; Hội sách từ ngày 29/9 đến 5/10 tại Hoàng thành Thăng Long; giải chạy Báo Hà Nội mới vì hòa bình lần thứ 42 ngày 4/10 tại xung quanh hồ Hoàn Kiếm; Liên hoan văn hóa thể thao người cao tuổi từ ngày 8/10 đến 10/10 tại Cung Thể thao Quần Ngựa…

Ở cấp quận, huyện sẽ tổ chức các buổi biểu diễn nghệ thuật, tăng thêm số buổi phục vụ nhân dân ngoại thành nhất là những vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều khó khăn.

C.L.