Điển hình, nhà tiền hiền lục tộc nằm trong quần thể Đình làng An Vĩnh, thuộc xã An Vĩnh, Lý Sơn, được công nhận là di tích cấp quốc gia; song nhiều hạng mục như cửa, mái ngói, tường đều đã bị hư hỏng. Nhà tiền hiền lục tộc này được xây dựng từ rất lâu, nhưng theo phản ánh của chính quyền địa phương thì chưa một lần được trùng tu, tôn tạo dù hư hỏng, xuống cấp thì đã thấy rõ.

Di tích nhà tiền hiền lục tộc.

Qua tìm hiểu, ở Lý Sơn hiện có trên 50 di tích văn hóa; trong đó đã có 4 di tích được công nhận là di tích cấp quốc gia và 14 di tích cấp tỉnh; nhưng phần lớn đều đang bị hư hỏng, xuống cấp. Ông Phạm Hoàng Linh, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho hay, chính quyền địa phương đã khảo sát và có kế hoạch sửa chữa, trùng tu các di tích; nhưng do kinh phí có hạn nên không đủ để thực hiện.

Anh Thư