Triển lãm trưng bày 89 hình ảnh khổ lớn và tư liệu, giới thiệu những công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình tìm đường cứu nước, sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo toàn dân thực hiện thành công Cách mạng tháng Tám, tiến hành thắng lợi hai cuộc kháng chiến vĩ đại chống kẻ thù xâm lược, giành độc lập dân tộc, thống nhất non sông, đưa tổ quốc đi lên chủ nghĩa xã hội.

Cùng thời điểm này, triển lãm "Chủ tịch Hồ Chí Minh và đạo đức thời đại mới" cũng chính thức khai mạc tại Nhà văn hóa Thanh niên, số 4 Phạm Ngọc Thạch, quận 1.

Đoàn viên thanh niên tham quan triển lãm tại công viên Lam Sơn.

Triển lãm trưng bày 82 bức ảnh, giới thiệu đến các bạn trẻ di sản tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và khá nhiều hình ảnh về những tấm gương tiêu biểu của người dân thành phố trong học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Người.

Các hình ảnh, tư liệu được trưng bày từ 16/5 đến hết ngày 25/5

N.H.