Theo đó, NXB đã ký Quyết định cấp phép xuất bản số 906 theo xác nhận đăng ký xuất bản của Cục Xuất bản, In và Phát hành. Sau khi Nhà sách Lao động chuyển sách cho Văn phòng đại diện phía Nam nộp lưu chiểu, NXB đã phát hiện Nhà sách Lao động thực hiện không đúng nội dung sách do NXB duyệt, cụ thể là: Nhà sách đã tự ý bổ sung thêm hình ảnh vào trang bìa cuốn sách không đúng như bản duyệt. Tên sách không đúng với tên sách trong quyết định xuất bản là “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành”.

NXB đã yêu cầu Nhà sách Lao động không được phát hành và thu hồi toàn bộ số sách đã in và phát hành (giao cho Văn phòng đại diện phía Nam chịu trách nhiệm giám sát việc thu hồi số sách đã in). Số lượng in xin giấy phép là 1.000 cuốn, còn số lượng thực tế in là 500 cuốn, đã nộp lưu chiểu 20 cuốn, tính đến ngày 17/11, đã thu hồi được 270 cuốn.

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó Giám đốc NXB cũng khẳng định: Qua sự việc này, NXB Lao động – Xã hội thấy rằng, Văn phòng đại diện phía Nam đã có thiếu sót khi không kiểm tra bản bông, bản can, và số sách ngay sau khi in, để có biện pháp ngăn chặn kịp thời trước khi in. NXB cũng cam kết đã, đang tích cực thu hồi và hủy toàn bộ ấn phẩm này.

Ngày 18/11, ông Nguyễn Hoàng Cầm, Giám đốc NXB Lao động – Xã hội cho biết thêm: NXB thành thật xin lỗi diễn viên Công Lý vì đã không kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, để cho Nhà sách Lao động đưa hình ảnh của anh lên bìa sách như vậy là thiếu nghiêm túc, không phù hợp với loại sách phổ biến, tuyên truyền về pháp luật; đồng thời, NXB hết sức xin lỗi độc giả về việc không kịp thời ngăn chặn nhà sách để phát hành cuốn sách trên. Ông Nguyễn Hoàng Cầm cũng đề nghị các độc giả hiện có cuốn sách trên xin chuyển lại cho NXB Lao động – Xã hội để tiêu hủy và NXB sẽ hoàn lại tiền cuốn sách mà bạn đọc đã mua và các phí tổn khác nếu có.

Trong một diễn biến khác Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Quyết định số 5338/QĐ-CXBIPH đình chỉ phát hành cuốn “Bộ luật Dân sự và văn bản hướng dẫn thi hành 2014”, do NXB Lao động - Xã hội xuất bản. Lý do bìa 1 của cuốn sách sử dụng hình ảnh minh họa phản cảm, không phù hợp với nội dung cuốn sách. Đồng thời, yêu cầu NXB Lao động - Xã hội chịu trách nhiệm thu hồi, quản lý và có biện pháp xử lý với toàn bộ sách bị thu hồi. Ngoài ra, Cục Xuất bản còn đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố phối hợp kiểm tra việc thu hồi cuốn sách nói trên

H.T - D.M.