Đại hội đã báo cáo công tác hoạt động nhiệm kỳ qua, trình bày các tham luận và triển khai phương hướng, hoạt động nhiệm kỳ tới.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội có 1.300 hội viên và đã tổ chức tốt việc giáo dục, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ, rèn luyện đạo đức cho các hội viên. Hoạt động báo chí trên địa bàn thành phố gặt hái nhiều thành tựu đáng kể song gặp không ít khó khăn, hạn chế. Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa VII với 21 ủy viên do nhà báo Mã Diệu Cương làm Chủ tịch.

Bảo Trân