Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và thiết thực chào mừng kỷ niệm 119 năm thành lập tỉnh Bắc Giang 10/10 (1895-2014).

Theo kế hoạch sẽ có nhiều hoạt động phong phú được tổ chức như: Hội thảo về liên kết phát triển du lịch Thái Nguyên – Bắc Giang – Hải Dương – Quảng Ninh; Liên hoan văn nghệ; Hội trại văn hóa; Thi và giới thiệu ẩm thực dân gian; Thi người mặc trang phục dân tộc đẹp; Trò chơi dân gian; Trình diễn các Di sản văn hóa; các hoạt động thể thao…Đêm bế mạc được tổ chức vào lúc 19h30 ngày 05/10/2014 với các tiết mục văn nghệ đặc sắc của các đơn vị  trên địa bàn tỉnh

Trân Trân