Hơn 200 đại biểu đã tham dự. Đại hội báo cáo tổng kết các hoạt động của Hội, thành tựu và tồn tại của đời sống sân khấu thành phố trong nhiệm kỳ vừa qua, cũng như đưa ra các phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành mới gồm 15 thành viên, do đạo diễn, NSND Trần Ngọc Giàu làm Chủ tịch.

Q.Nga