Từ học tập sáu điều Bác dạy

Tiếp ông cha: truyền thống vẻ vang

Vì đất nước: chiến công rực rỡ

Đảng giao trăm việc vẫn hoàn thành

Bác dạy sáu điều thêm giác ngộ

Với bản thân: Kiệm cần liêm chính,

khuya sớm luyện rèn

Với đồng sự: Giúp đỡ thân thương,

keo sơn gắn bó

Với chính phủ: Trung thành tuyệt đối,

chẳng ngại gian nan

Với nhân dân: Lễ phép kính yêu,

cùng lo phục vụ

Với công việc: Quyết tâm tận tụy,

ưu khuyết rõ ràng

Với kẻ thù: Dũng khí vươn cao, trí mưu đầy đủ

Hai miền thống nhất, cùng giành độc lập tự do

Muôn dặm thanh bình, giữ vững an ninh trật tự

Trải bao tâm huyết có ngày nay

Biết mấy gian nan từ thuở đó

Chống xâm lược kiên cường chiến đấu

Khi đế quốc đổ quân chiếm đất: đã chặn ngăn hành động xâm lăng

Với Việt gian bán nước hại dân: từng đập nát mưu toan lật đổ

Vì giang sơn há ngại khó khăn

Trước trách nhiệm xem thường uy vũ

Nào những buổi trừ gian chữa cháy, liều mình cứu nạn giải nguy

Nào những phen trinh sát điều tra, diệt lũ giết người cướp của

Nào những lúc tắm mưa gội gió, đuổi quân gian giữa quãng đêm trường

Nào những khi vượt suối băng ngàn, bắt kẻ địch từ trong hang ổ

Tung hoành muôn dặm, kiên cường bắc chiến nam chinh

Son sắt một lòng, xá kể bom rơi đạn nổ

Phá mọi đường dây ma túy, cứu thanh niên thoát khỏi mê đồ

Thực thi chính sách trại giam, giúp tội phạm quay về chính lộ

Nhớ lại thuở vào sinh ra tử, xót bao liệt sĩ bỏ mình

Mừng hôm nay quốc thái dân an, tiếc những anh hùng chẳng thọ

Quá khứ huy hoàng, tương lai rực rỡ

Trường kì kháng chiến, chí quật cường, từng lừng lẫy vang xa

Hội nhập bang giao, đường giàu mạnh, đã thênh thang rộng mở

Anh hùng và văn hiến: nhờ tổ tiên sớm đã truyền cho

Hữu nghị và hòa bình: được bè bạn ngày thêm hiểu rõ

Kẻ địch dẫu can tâm phá hoại: còn nhiều thủ đoạn tinh vi

Ta lại càng ra sức đề phòng: phải sẵn phương châm ứng phó

Với đạo lớn nghĩa nhân thuở trước, đập tan chống đối, thắng mọi quân thù

Từ đỉnh cao trí tuệ hôm nay, san phẳng khó khăn, làm tròn nhiệm vụ

Trải bao thành tích, cả nước tin yêu

Nhìn lại công lao, toàn dân mến mộ

Sự nghiệp kia rọi sáng tương lai

Tài đức ấy đi vào lịch sử

V.K.