Các nhà văn Việt Nam từ lâu đã không coi văn học thiếu nhi là "trận địa" của mình và họ đã mất đi lượng bạn đọc đáng kể.

Cũng tin từ một số công ty xuất bản, trong khoảng một tháng qua, lượng sách bán ra rất thấp, rất nhiều dự án xuất bản bị đình trệ vì cơn… bão giá đã ngầm ngầm leo vào từng trang in

PV