Các hiện vật lịch sử đã được thầy giáo Phong sưu tập trong hơn 10 năm qua từ các bản làng huyện miền núi A Lưới, Thừa Thiên - Huế. Trong đó đa số là những tác phẩm có giá trị lịch sử về Bác Hồ như: Tượng Bác Hồ tạc bằng gỗ do ông Quỳnh Hoàng ở A Ngo, huyện A Lưới tạc để tưởng nhớ Bác, tượng Bác Hồ tạc bằng đá, ảnh Bác Hồ bằng vải thêu, cờ Đoàn Thanh niên cách mạng Việt Nam

Đặc biệt là cuốn sách “Dân tộc Việt Nam ta là một dân tộc anh hùng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, NXB Sự Thật xuất bản và bức tượng Bác Hồ được tạc công phu bằng đá do bộ đội tạc tặng bà con dân tộc thiểu số ở A Lưới trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Lê Anh