Theo đó, Bộ VH-TT&DL đề nghị các đơn vị khi tổ chức triển khai công tác xét tặng Hội đồng cấp cơ sở; Hội đồng cấp Bộ, tỉnh cần chú ý: đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn, quy định, thủ tục, hồ sơ, và tiến độ quy định; đối với các trường hợp nghệ sĩ đã nghỉ hưu sẽ gửi hồ sơ cá nhân về đơn vị nghệ thuật cuối cùng trước khi nghỉ hưu hoặc Sở VHTTDL tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương nơi nghệ sĩ có hộ khẩu thường trú; đối với các nghệ sĩ hoạt động nghệ thuật tự do, đề nghị gửi hồ sơ cá nhân đến Sở VHTTDL tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương nơi cá nhân đó có hội khẩu thường trú;…
C.V.