Các hiện vật được ông Nguyễn Hoài Nam trao tặng.

Ông là một người yêu thích đồ cổ và sở hữu một bộ sưu tập khoảng 500 hiện vật, chủ yếu là các hiện vật gốm thời Đông Sơn và Hán. Những hiện vật trao tặng Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã được ông sưu tầm trong nhiều năm qua, phần lớn là đồ gốm gia dụng. Đặc biệt, có 9 hiện vật là các dụng cụ dùng trong việc lấy lửa, theo ý kiến của nhà sưu tập này ước đoán niên đại khoảng trên 5.000 năm.

Đây là những hiện vật quý và có ý nghĩa lớn trong nghiên cứu về lịch sử phát triển đồ gốm, sự đa dạng về chức năng sử dụng của hiện vật cũng như cuộc sống của những người xưa ở miền Bắc Việt Nam.

Hành động trao tặng hiện vật cho Bảo tàng không những thể hiện sự quan tâm của cá nhân nhà sưu tập mà còn là một biểu hiện sự xã hội hoá trong việc gìn giữ di sản văn hóa đang có những bước tiến tích cực.

Những hiện vật do các cá nhân hiến tặng cho Bảo tàng sẽ được lưu giữ lâu dài và dần từng bước giới thiệu với đông đảo công chúng trong và ngoài nước

N.T.