Ví dụ như bài thơ về nhà văn Ma Văn Kháng: "Tưởng Ma mà lại là Đinh/Đinh Văn, đinh Võ, đinh Tình, đinh Yêu/Vùng biên ải bác phiêu diêu/ Để Mùa lá rụng bao nhiêu trong vườn/Không giá thú vẫn thành hôn/Ngơ ngơ mà bác tinh khôn cực kỳ !/Có Đồng bạc trắng hoa xoè/Ngược dòng nước lũ bác đi cuối trời/Ai Côi cút giữa cảnh đời//Còn riêng bác vẫn có người kề bên!/Chữ rằng: "Dĩ thực vi tiên".

Trần Nhương được coi là của hiếm trong làng văn khi ông vẽ giỏi và lướt web cũng rất tài…

H.P.