Năm 2009, “Lính thợ Đông Dương ở Pháp (1939 - 1952) - một trang sử thuộc địa bị lãng quên” được xuất bản, đã gây nhiều tiếng vang, được liên tục tái bản, được chuyển thể thành phim và là đề tài của cuộc triển lãm lưu động, cũng như rất nhiều cuộc hội thảo trên khắp nước Pháp, đã thực sự đánh động lương tri người dân Pháp và khiến Chính phủ của họ phải có động thái thích hợp.

Nhiều địa phương ở Pháp đã lần lượt tổ chức lễ tôn vinh cựu lính thợ với sự hiện diện rất ít ỏi các nhân chứng còn lại. Tháng 10/2014, tượng đài kỉ niệm cấp nhà nước nhằm tôn vinh, tưởng nhớ công lao của 20.000 người lao động Việt Nam được khánh thành ở Camargue, miền Nam nước Pháp…

H.K.