Theo Thiếu tướng Nguyễn Phương Diện, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Trưởng Ban tổ chức, liên hoan lần này là hoạt động thiết thực hướng tới kỉ niệm 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015); 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (2/9/1945 – 2/9/2015); 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2015).

Đối tượng và thành phần tham gia, gồm: các đoàn nghệ thuật quần chúng không chuyên, đại diện các đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng, một số đơn vị Công an và các Đoàn nghệ thuật quần chúng của thanh niên, sinh viên. Liên hoan sẽ được tổ chức tại 3 miền: Khu vực miền Nam, tổ chức tại thành phố Cần Thơ do Quân khu 9 đăng cai với 17 đoàn từ ngày 16 đến ngày 19/4; khu vực miền Trung tổ chức tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa do Quân chủng Hải quân đăng cai với 25 đoàn vào trung tuần tháng 7; khu vực miền Bắc được tổ chức tại Hải Phòng do Quân khu 3 đăng cai với 32 đoàn vào cuối tháng 9. Riêng lực lượng Công an nhân dân có 3 đoàn nghệ thuật tham gia với hơn 100 nghệ sĩ, diễn viên.

Cảnh Vũ