Đây là hoạt động văn hóa lớn của khu vực Tây Nguyên chào mừng 38 năm giải phóng tỉnh Kon Tum (16/3/1975 - 16/3/2013) và các tỉnh Tây Nguyên, cũng như chào đón sự kiện 100 năm tỉnh Kon Tum được thành lập (9/2/1913 - 9/2/2013)

Văn Phong