Tham gia buổi lễ còn có đội liền anh - liền chị với màn hát quan họ truyền thống của Bắc Ninh
Pháo vào cổng đình và được chào đón bởi người dân trong làng
Bên ngoài, hàng trăm trai tráng cởi trần đợi đến phần kiệu 4 ông quan đám diễn trò, múa tại sân đình. Họ được các thanh niên cởi trần, mặc quần đùi đỏ tung hô và giữ chắc ở trên cao.

Phần kiệu 4 ông quan còn được gọi là "rước ông đám"
Hai quả pháo sẽ được để ngoài sân đình, bên trong đình các chức sắc cao niên sẽ thực hiện lễ cúng tổ tiên.
Mỗi lần nghỉ là các đội vác pháo sẽ tung hô cổ suý tinh thần những người vác pháo
Phần lễ được thực hiện bằng việc rước hai quả pháo dài khoảng 6m, đường kính 60cm, được rước bởi đàn ông trai tráng khoẻ mạnh đi quanh làng với hy vọng năm mới tràn đầy may mắn
P.Sơn