Tại cuộc họp báo ngày 30/1, ông Nguyễn Xuân Hoạt - Trưởng ban Quản lý (BQL) di tích Đền Trần cho biết: Năm 2013, lễ hội Đền Trần sẽ tiếp tục bám sát đề án đã triển khai năm 2012 và sẽ tổ chức trong 3 ngày: 14, 15 và 16 tháng Giêng. Đặc biệt, nghi lễ dâng hương được thực hiện trước lễ rước ấn, nhằm tách rời nghi lễ Nhà nước với nghi lễ dân gian, và để giãn lượng khách tập trung ở một thời điểm. Lễ phát ấn tổ chức từ 7h ngày 15 tháng Giêng.

Mùa lễ hội 2012, nhà đền in 25 vạn lá ấn, nhưng vẫn xảy ra tình trạng hết ấn chỉ sau hai ngày phát. Vì thế, năm nay, BTC sẽ in 50 vạn ấn, tăng gấp đôi năm trước, để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng.

Bộ VH, TT&DL đã yêu cầu tỉnh Nam Định trước mắt kéo dài thời gian phát ấn, nhưng sẽ dần từng bước rút ngắn, để tránh lãng phí thời gian, tiền bạc và không đúng truyền thống. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nhận thức được giá trị thực của việc phát ấn và xóa bỏ tâm lý lấy ấn sẽ được thăng quan tiến chức

Thanh Hằng