Cuốn sách này sẽ giúp bạn làm việc thông minh, tập trung và năng suất hơn, luôn bình tĩnh trước áp lực, giảm bớt thời gian các cuộc họp, và kể cả xử lý thách thức lớn nhất: gây ảnh hưởng đến những người khác. Xa hơn nữa, cuốn sách sẽ giúp bạn trở thành một người cha/mẹ hay vợ/chồng tốt hơn, và có thể giúp bạn sống lâu hơn nữa. Thôi được rồi, có thể câu cuối cùng chưa đúng lắm, nhưng những cái còn lại thì tôi nói nghiêm túc đấy.

Cuốn sách này sẽ làm thay đổi năng suất làm việc của bạn bằng cách đưa ra những nghiên cứu mới và quan trọng nhất về bộ não người. Bạn sẽ có cơ hội lấy lại sự tập trung và có hiệu suất làm việc cao hơn thông qua hiểu biết về bộ não khi làm việc. Chỉ bằng cách hiểu về bộ não của mình mới khiến bạn thay đổi nó được. (Bộ não có thể tự thay đổi bản thân nó thế nào cũng là một trong những điều bạn sẽ học được trong cuốn sách này nữa.)

Tác giả của cuốn sách David Rock là chuyên gia tư vấn và chuyên gia huấn luyện về nghệ thuật lãnh đạo cho nhiều tập đoàn trên toàn thế giới. Ông là tác giả của cuốn Coaching with the Brain in Mind (tạm dịch: Huấn luyện với hiểu biết về bộ não), Quiet Leadership (Tạm dịch: Nhà lãnh đạo thầm lặng), và Personal best (tạm dịch: Cá nhân xuất sắc).

PV