Theo các nhà nghiên cứu, với các dân tộc thiểu số ở Bắc Tây Nguyên và Trường Sơn, diễn tấu cồng chiêng trong các lễ hội là công việc của đàn ông, phụ nữ thì múa, nhưng với đồng bào dân tộc Êđê Bih ở buôn Trấp (Đắk Lắk) thì phụ nữ lại đánh cồng chiêng, nam giới thì múa khiên, múa kiếm theo nhịp chiêng của đội chiêng nữ. Người dân tộc Êđê Bih cư trú chủ yếu ở khu vực buôn Trấp, bên dòng sông Krông Ana…

Hiện nay, ở Krông Ana có 47 buôn đồng bào dân tộc Êđê còn lưu giữ 300 bộ cồng chiêng, trong đó có nhiều bộ chiêng quý hiếm. Ngoài 20 đội chiêng của các nghệ nhân cao tuổi, huyện cũng đã có 20 đội chiêng trẻ trong đó có các đội chiêng nữ là thiếu niên.

Hằng năm, các đội cồng chiêng trẻ cũng đã tham gia hội thi, hội diễn về diễn tấu cồng chiêng trong, ngoài huyện được người xem đánh giá cao, góp phần bảo tồn, phát triển văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên - Di sản văn hóa nhân loại…

H.K.