Thấm nhuần quan điểm của Đảng và Bác Hồ về “Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân  dân  và  vì  nhân  dân;  nhân  dân  là  chủ,  nhân  dân  làm chủ”, những năm qua, Đại tướng, GS.TS Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã luôn dành sự quan tâm đặc biệt với công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ).

Đồng chí đã cùng với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đề xuất với Đảng, Nhà nước những vấn đề mang tính chiến lược về đường lối, chủ trương, chính sách, nguyên tắc, phương châm, biện pháp xây dựng và tổ chức phong trào, đưa phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ lên một tầm cao mới, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân vững chắc, góp phần đắc lực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân kỷ  niệm  70  năm  Ngày  truyền  thống  lực  lượng CAND và 10 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ, Cục Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ (Bộ Công an) đã phối hợp với Nhà xuất bản CAND sưu tầm, biên soạn và xuất bản, cho ra mắt bạn đọc cuốn sách “Nhân dân cội nguồn sức mạnh bảo vệ ANTQ” của Đại tướng, GS.TS Trần Đại Quang.

Bìa cuốn sách “Nhân dân cội nguồn sức mạnh bảo vệ ANTQ”.

Cuốn sách gồm hệ thống các bài viết, bài phát biểu của Bộ trưởng Trần Đại Quang về công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, có giá trị lý luận và tính thực tiễn sâu sắc. Khẳng định vai trò to lớn của phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ là nội dung xuyên suốt của cuốn sách.

Mong muốn đưa phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ không ngừng phát triển và ngày càng hiệu quả, tác giả cuốn sách cũng chỉ ra: Lực lượng CAND phải có sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả với lực lượng Quân đội nhân dân, các ban ngành đoàn thể, biết phát huy những nguồn lực chủ chốt xây dựng phong trào như đội ngũ trí thức, đội ngũ báo chí, thanh niên sinh viên, đặc biệt là vai trò của người có uy tín tiêu biểu ở các địa phương, trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Với quan điểm coi trọng vai trò của nhân dân, gắn bó chặt chẽ với nhân dân, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã dành nhiều thời gian để gặp gỡ, thăm hỏi, khích lệ động viên các tổ chức, cơ quan, đoàn thể, người dân, ở hầu khắp các vùng miền trong cả nước; từ Tây Nguyên, Tây Bắc, các vùng đồng bào Công giáo và các tôn giáo khác, từ miền xuôi đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi... Thực tế này có ý nghĩa quan trọng để người dân thấu hiểu và ngày càng tin tưởng, ủng hộ lực lượng CAND trong nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cuốn sách “Nhân dân cội nguồn sức mạnh bảo vệ ANTQ” thêm một sự khẳng định quan điểm của Đảng ta, của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sức mạnh, vai trò to lớn của nhân dân trong sự nghiệp cách mạng, trong công cuộc xây dựng, giữ vững hòa bình, an ninh và ổn định đất nước.

Bạn đọc cũng có thể tìm thấy ở đây những giải pháp quan trọng, hiệu quả, để thúc đẩy phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục phát triển bền vững, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã được chứng minh từ thực tế sinh động.

Cuốn sách thực sự là cẩm nang quan trọng với cán bộ, chiến sĩ CAND, Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và các đoàn thể quần chúng, nhất là đối với những cán bộ, chiến sĩ làm công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Thái Hoàng