Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội được xây dựng tại số 50 phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, trên diện tích đất 458m², gồm 3 tầng và 1 tầng bán hầm với tổng diện tích sân 1.265m² và nằm trong khu dân cư phố cổ Hà Nội.

Đây là nơi giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển của khu Phố cổ, trưng bày giới thiệu về công tác bảo tồn các giá trị di sản vật thể trong khu Phố cổ, góp phần quảng bá hình ảnh Phố cổ Hà Nội và nâng cao ý thức của cộng đồng về bảo tồn di sản.

Hồng Vân