Diễn ra tại Công viên Lam Sơn, quận 1, triển lãm “Sáng ngời tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”  giới thiệu đến nhân dân thành phố và du khách những hình ảnh về lối sống giản dị, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như một số tác phẩm lý luận chính trị, văn học nghệ thuật, báo chí cách mạng mang tư tưởng, giá trị nhân văn, tinh thần yêu nước của Người.

Ngoài ra còn có khá nhiều những hình ảnh về hoạt động tiêu biểu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hình ảnh các tập thể tiêu biểu, cá nhân Anh hùng, Chiến sĩ thi đua, gương điển hình tiên tiến đạt thành tích cao trong phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2012. 

Tại Nhà văn hóa Thanh niên, triển lãm “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” trưng bày các hình ảnh tiêu biểu về những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình tìm đường cứu nước, sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lãnh đạo nhân dân đánh thắng chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Nhiều hình ảnh phản ánh sự đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế; xây dựng tình đoàn kết, hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam với các nước láng giềng và quốc tế, cùng chiến đấu không mệt mỏi vì sự công bằng, hòa bình và tiến bộ của các dân tộc trên thế giới, những hình ảnh khẳng định ý nghĩa và giá trị thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các hình ảnh của 2 triển lãm được trưng bày phục vụ mọi đối tượng công chúng từ ngày 17/5 đến 27/5

N.Hoa